سگ.سگ جنگ. پربازدید کننده ترین وبلاگ تخصصی سگهای عظیم الجثه،گارد،مبارز،نگهبان و تیپ تهران 09382622452 مهدی http://persiandog.mihanblog.com 2014-09-01T14:48:49+01:00 text/html 2014-09-01T05:09:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از مبارزان امسال http://persiandog.mihanblog.com/post/572 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/72607894119217374270.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="201" hspace="0" vspace="0" width="354"> text/html 2014-08-31T05:06:03+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از چند کانگال زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/571 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/65814622864378530356.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="206" hspace="0" vspace="0" width="353"> text/html 2014-08-31T04:58:32+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از آک باش http://persiandog.mihanblog.com/post/570 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/61382565121981534629.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="206" hspace="0" vspace="0" width="348"> text/html 2014-08-28T02:05:37+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از قوی ترین http://persiandog.mihanblog.com/post/569 <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/19729508419479865726.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="206" hspace="0" vspace="0" width="318"> text/html 2014-08-25T14:42:17+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad سگهای قهرمان http://persiandog.mihanblog.com/post/568 <img src="http://8pic.ir/images/iu0dlxvhudveo9209c7e.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="195" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-08-06T12:43:56+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای جدید از کایکو http://persiandog.mihanblog.com/post/567 <img src="http://8pic.ir/images/b01u2iibhqbmwumo0cbz.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="170" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-08-06T09:33:36+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad چند عکس زیبا از چند سگ مبارز http://persiandog.mihanblog.com/post/563 <img src="http://8pic.ir/images/4h58o7mevyay19jiz9qf.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="197" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-08-03T14:06:43+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad نامداران سیواس http://persiandog.mihanblog.com/post/562 <img src="http://8pic.ir/images/gvlrfkvtzmjsvsr0gdwi.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="186" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-08-02T15:04:30+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad دیدن این چند تا عکس واقعا ارزش داره http://persiandog.mihanblog.com/post/560 <img src="http://8pic.ir/images/dd9ctu7trdvt984r0vh4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="313"> text/html 2014-08-02T15:02:41+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad از دیدن این عکسها آدم واقعا لذت میبره http://persiandog.mihanblog.com/post/559 <img src="http://8pic.ir/images/pfv6rldtvd8qj9fosh71.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="209" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-07-27T16:49:22+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از Cankiz و توله هاش http://persiandog.mihanblog.com/post/556 <img src="http://8pic.ir/images/rx0gqjzcebhmmri88rfl.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="204" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-07-26T13:55:53+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای بسیار زیبا و هیجان انگیز http://persiandog.mihanblog.com/post/555 <img src="http://8pic.ir/images/gp6v2t7d5bwvi9d80lmg.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="185" hspace="0" vspace="0" width="315"> text/html 2014-07-20T16:05:57+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از توله 13 ماهه عراقی بسیار بزرگ و زیبا و جنگجو http://persiandog.mihanblog.com/post/554 <img src="http://8pic.ir/images/2a3pgrk2qwd7cee0n7ns.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="190" hspace="0" vspace="0" width="312"> text/html 2014-07-20T16:03:03+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از ماده زیبا عراقی سرابی http://persiandog.mihanblog.com/post/552 <img src="http://8pic.ir/images/qg2lhvzl4z9ubn9ek6k6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="193" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-07-20T16:01:25+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از عراقی اصیل و زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/551 <img src="http://8pic.ir/images/6h9rsyeoosxi085vleky.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="176" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-07-20T15:59:03+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از ماده زیبا دختر قوچی احمد آقا http://persiandog.mihanblog.com/post/550 <img src="http://8pic.ir/images/zo7dwh7mi7xutxy0pjuz.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="176" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-07-16T16:24:29+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از یکی از قهرمانان ترکیه به نام KIVRAK & DUMAN http://persiandog.mihanblog.com/post/549 <img src="http://8pic.ir/images/sumh6qvw0fqzv6yxutnj.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="208" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-07-16T16:19:43+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهایی از قهرمان ترکیه به نام BAŞ MALAKLI http://persiandog.mihanblog.com/post/548 <img src="http://8pic.ir/images/aror781pw7nicm3qfvtu.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="204" hspace="0" vspace="0" width="319"> text/html 2014-07-16T12:37:14+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad کانگالهای بسیار بزرگ و زیبا http://persiandog.mihanblog.com/post/546 <img src="http://8pic.ir/images/g5pvc6ukaji21adtao75.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="211" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-07-16T12:34:47+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad عکسهای زیبای ارسالی دوستان http://persiandog.mihanblog.com/post/545 <img src="http://8pic.ir/images/grdo9smpzhqt9aciqxlg.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="212" hspace="0" vspace="0" width="321"> text/html 2014-07-10T13:56:06+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1047(توله های 35 روزه بسیار دیدنی) http://persiandog.mihanblog.com/post/544 <img src="http://8pic.ir/images/xwk59igdz7uaql85yktt.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="192" hspace="0" vspace="0" width="314"> text/html 2014-07-02T13:19:04+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1045 http://persiandog.mihanblog.com/post/543 <img src="http://8pic.ir/images/2enfkpm2zj36rk9z33l0.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="220" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-06-29T14:56:29+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1044 (عکسهای جالب) http://persiandog.mihanblog.com/post/542 <img src="http://8pic.ir/images/7qexrcvnt2oftni9xe8m.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="350"> text/html 2014-06-10T14:12:21+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1046 (عکسهای عراقی ابلغ) http://persiandog.mihanblog.com/post/541 <img src="http://8pic.ir/images/966dpj2xnuls572thq6g.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="208" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-06-10T14:09:54+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1045 (عکسهای دیدنی این پست) http://persiandog.mihanblog.com/post/540 <img src="http://8pic.ir/images/cmnty5rsds5kty8xqkco.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="211" hspace="0" vspace="0" width="315"> text/html 2014-06-10T14:08:09+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1044 (توله های دیدنی) http://persiandog.mihanblog.com/post/539 <img src="http://8pic.ir/images/6molp2ili5tkeyzsdbo5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="212" hspace="0" vspace="0" width="313"> text/html 2014-06-10T14:03:53+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1043 http://persiandog.mihanblog.com/post/538 <img src="http://8pic.ir/images/fofftio7wyve23ctxy6m.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="212" hspace="0" vspace="0" width="313"> text/html 2014-06-02T09:07:10+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1042 http://persiandog.mihanblog.com/post/537 <img src="http://8pic.ir/images/13587791118190998023.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="188" hspace="0" vspace="0" width="317"> text/html 2014-06-02T09:05:42+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1041 http://persiandog.mihanblog.com/post/536 <img src="http://8pic.ir/images/07990354203494235494.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="178" hspace="0" vspace="0" width="316"> text/html 2014-06-02T09:02:10+01:00 persiandog.mihanblog.com mohammad reza ariudad ir.pd.m1040 http://persiandog.mihanblog.com/post/535 <img src="http://8pic.ir/images/17056619967752301763.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="196" hspace="0" vspace="0" width="349">